Najnowsze wpisy


lip 31 2010 Jak działają firmy windykacyjne?

 

Firmy windykacyjne są instytucjami , które świadczą bogaty wachlarz pomocy w zakresie egzekwowania długów. Zakres działań firmy windykacyjnej jest bardzo Duzy, często ma ona także pełnomocnictwo do tego by reprezentować nas, jako stronę w procesie. Profesjonalna forma działa w granicach prawa, a osoba będąca jej klientem na pewność, że wszystko przebiega w zgodzie z obowiązującym systemem. Działalność firmy często wiąże się z bardzo przykrymi momentami, ponagleniami. Jednak firma windykacyjna w bardzo skuteczny sposób zabiega o nasze należności. Robi to w sposób profesjonalny i w granicach prawa. Tym samym może pełnić funkcję naszego zastępcy procesowego i tworzyć różnego rodzaju pisma procesowe. Firmy windykacyjne pozwalają na uzyskanie należności, których przy pomocy własnych sił nie udało nam się uzyskać, co jest jej pierwszą i najważniejszą zaletą. Jeżeli nie mamy możliwości przeprowadzenia negocjacji, które zmierzają do polubownego rozwiązania sprawy. Firmy windykacyjne prowadzą bardzo dobrą politykę egzekucji długów.

manxon : : firmy, długi
maj 27 2010 Czym jest windykacja

Windykacja w najprostszej swojej formie jest dochodzeniem roszczeń, które wynikają z różnego typu zobowiązań, jakie ciążą na obu stronach. Pierwotnie była ona dochodzeniem mającym na celu odzyskanie rzeczy utraconej bądź też takiej , której z żaden sposób nie możemy odzyskać. Mamy dwa rodzaje windykacji polubowną i sądowa. Pierwsza jest znacznie łagodniejsza i mniejsze skutki za sobą niesie a to dlatego , że dochodzi do monitorowania dłużnika. Wymaga ona dobrej woli dłużnika i tym samym często dochodzi do polubownego rozwiązania sprawy, drugi tym windykacji jest znacznie bardziej niekorzystny dla każdej ze stron bowiem wiaże się z uzyskaniem zobowiązanie na drodze sadowej tym samym poste powianie jest znacznie bardziej uciążliwe. Windykacja zmierza do wyegzekwowania od dłużnika należytego spłacenia swojego zobowiązania w stosunku do wierzyciela często zdarza się tak ze z windykacją związanie jest odszkodowanie, które dłużnik wpłaca na rzecz swojego wierzyciela w drodze zadość uczynienia za straty, jakie doznał.

manxon : : odzyskiwanie należności, ściąganie długów